1 ק"מ = 1 ₪ תרומה לארגון נכי צה"ל

בחודשים האחרונים, מאז פרוץ המלחמה, נפצעו חיילים, משרתי קבע ואנשי מילואים רבים הנתמכים כיום על ידי ארגון נכי צה"ל.
במסגרת המרוץ, מועדון "חבר" יאמץ את ארגון נכי צה"ל, ויתרום 1 ₪ עבור כל 1 ק"מ שהעמיתים ירוצו, וחברי הארגון אף ייקחו חלק פעיל במרוץ.

ארגון נכי צה"ל בנה ומפעיל, בין היתר, ארבעה בתי לוחם לפצועי ופצועות צה"ל ובני משפחותיהם ברחבי הארץ, בהם מתקיימת פעילות ענפה בתחומי הספורט, השיקום והחברה.
בתים אלו מהווים מקום לשיקום פיזי ונפשי לפצועות ופצועי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון אשר שילמו בגופם ונפשם למען ביטחון המדינה ואזרחיה.